Bestuur, Activiteitencommissie (AC), Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Het bestuur is voorwaardenscheppend voor het bestaansrecht van de vereniging.
Het bestuur stuurt de trainers en AC aan vanuit de missie en visie. Het bestuur zorgt voor een sluitende begroting, faciliteert trainers en activiteitencommissie en reageert op ontwikkelingen in de atletiekwereld.

Het bestuur van de Hunzerunners bestaat uit de volgende personen:

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris/ ledenadministratie

Naam
Janny Buiten
Robert Springer
Evelyne Salari
De activiteitencommissie (AC) organiseert de activiteiten binnen het gestelde budget en zorgt ervoor dat alle leden mee kunnen doen. Zij stelt daarvoor, in afstemming met het bestuur een jaarplanning op.

De activiteitencommissie wordt gevormd door:
Hilde Kol, Ria van Rooijen en Marloes Douwes.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor onze club is Gerard Knapper.
Onze club vindt het belangrijk dat iedereen met vragen, twijfels, opmerkingen of klachten hier met iemand over kan praten. Daarvoor hebben we een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.
Een vertrouwenscontactpersoon is binnen Hunzerunners Loopgroep het eerste aanspreekpunt voor iedereen die iets kwijt wil over alles wat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. (zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer/bestuurslid of commissielid).
Onze vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen. Hij luistert graag naar jouw verhaal, geeft advies en verwijst je door, mocht dit nodig zijn.

Voor contact met het bestuur, de A.C. en/of VCP klik hier

Scroll naar boven