Vereniging

Visie en Missie

De vereniging stelt zich ten doel een toegankelijke vereniging te zijn die voldoende mogelijkheden en faciliteiten biedt voor zowel de beginnende-, de ervaren -of de gevorderde stevig wandelaar of hardloper.

Een goede kwaliteit van de aangeboden trainingen en begeleiding wordt van groot belang geacht. Door een goede trainingsopbouw kunnen blessures zoveel mogelijk worden voorkomen. Veel afwisseling in trainingsvormen is belangrijk, zodat trainingen bij iedere stevig wandelaar of hardloper passen.
Het aanbieden van loopscholing en/of krachtoefeningen is een vast onderdeel. Daarmee verbetert de lichamelijke conditie en de opbouw van de juiste spieren, die noodzakelijk zijn voor het goede lopen.
De vereniging faciliteert de jaarlijkse bijscholingsdagen voor de trainers omdat dat van groot belang wordt geacht. Daarmee wordt de kwaliteit geborgd en blijven trainers de nieuwste technieken en theoretische kennis toepassen.

De Hunzerunners Loopgroep is aangesloten bij de Atletiekunie.
De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie biedt ondersteuning op het gebied van de administratie, geeft adviezen en hulp bij bestuurstaken en heeft een website, waar veel achtergrondinformatie te vinden is voor zowel hardlopers als wandelaars. Alle leden zijn automatisch lid, waarmee zij ook verzekerd zijn voor blijvend letsel, ontstaan tijdens trainingen van de vereniging.

Het lidmaatschap bij de AU biedt tevens de mogelijkheid volop te participeren in de landelijke ontwikkelingen en actualiteit in de maatschappij.

De vereniging vindt transparantie van belang. Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeschreven, waarop leden hun inbreng kunnen hebben.
De Statuten, het huishoudelijk reglement zijn door leden op te vragen bij de secretaris.

Scroll naar boven