Vereniging

Visie en Missie

Loopgroep Hunzerunners Annen is dé hardloopvereniging van Annen en omstreken.

Een actieve vereniging voor en door hardlopers, die zich ten doel stelt een toegankelijke vereniging te zijn die voldoende mogelijkheden en faciliteiten biedt voor zowel de beginnende, als de ervaren of gevorderde hardloper.

Hunzerunners Annen bestaat sinds 2007 en kenmerkt zich door een sociale vereniging te zijn, voor individuele sporters die in groepsverband willen trainen. Sociale interactie krijgt, ongeacht niveau en motivatie, veel ruimte tijdens de trainingen. De wekelijkse trainingsavonden zijn op de dinsdag- en donderdagavond van 20.00-± 21.00 uur. Er wordt getraind in verschillende niveaugroepen, onder leiding van gediplomeerde en gecertificeerde trainers. Opgeleid, vanuit de Atletiekunie danwel vanuit de opleiding ALO (Academie Lichamelijke Opvoeding), waarbij Hunzerunners Annen ten alle tijde veel waarde hecht aan na- en bijscholing.

Hunzerunners Annen kent een eigen website, actieve social mediakanalen, een club-kledinglijn. Daarnaast worden andere activiteiten aangeboden zoals de organisatie van bootcamptrainingen, gezamenlijke duurlopen en eventueel meedoen met lokale hardloopwedstrijden!

’s Winters wordt getraind op verlichte wegen in en om het dorp Annen, ’s zomers zijn de trainingen in het Strubben-Kniphorstbos, bij Annen.

Bestuur & Organisatie

Bestuur

Het bestuur is voorwaardenscheppend voor het bestaansrecht van de vereniging: het bestuur stuurt de trainers en AC aan vanuit de missie en visie en

 • heeft een sluitende begroting
 • faciliteert trainers en activiteitencommissie
 • reageert op ontwikkelingen in de atletiekmarkt

Het dagelijks bestuur van de Hunzerunners bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 • Janny Buiten – Voorzitter
 • Marnix Ennes – Penningmeester
 • Klaas Olijve – Secretaris

U kunt het bestuur bereiken via het adres info@hunzerunners.net

Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie hanteert enkele basisuitgangspunten:

 • maakt de activiteiten toegankelijk voor alle leden
 • organiseert de activiteiten binnen het gestelde budget
 • inviteert alle sponsoren bij haar activiteiten
 • stelt een jaarplanning op en stemt deze af met het bestuur

De activiteitencommissie van de Hunzerunners wordt op dit moment gevormd door:

 • Anja Raven

U kunt de AC bereiken via het adres ac@hunzerunners.net

Statuten & huishoudelijk reglement

Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement van onze vereniging zijn (desgewenst) door leden op te vragen bij de secretaris via  info@hunzerunners.net

Privacy statement

Hunzerunners verzamelt als vereniging persoonsgegevens van haar leden. Hoe wij hier mee omgaan kunt u lezen in ons Privacy statement.