Bestuur

Het bestuur is voorwaardenscheppend voor het bestaansrecht van de vereniging: het bestuur stuurt de trainers en AC aan vanuit de missie en visie en

 • heeft een sluitende begroting
 • faciliteert trainers en activiteitencommissie
 • reageert op ontwikkelingen in de atletiekmarkt

Het dagelijks bestuur van de Hunzerunners bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 • Janny Buiten   Voorzitter
 • Robert Springer   Penningmeester
 • Evelyne Salari   Secretaris

Activiteitencommissie (AC)
De activiteitencommissie hanteert enkele basisuitgangspunten:

 • maakt de activiteiten toegankelijk voor alle leden
 • organiseert de activiteiten binnen het gestelde budget
 • inviteert alle sponsoren bij haar activiteiten
 • stelt een jaarplanning op en stemt deze af met het bestuur

De activiteitencommissie (A.C.) van de Hunzerunners wordt op dit moment gevormd door:

 • Ria Brongers
 • Hilde Kol

Voor contact met het bestuur en/of de A.C. klik hier