Algemene Ledenvergadering 8 maart 2022 – UITNODIGING

Op 8 maart 2022 staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) op de agenda. In 2021 waren we genoodzaakt om dit langs digitale weg te doen. Voor de meesten deelnemers verliep dit probleemloos, slechts een enkeling was wel in beeld maar had geen geluid.

Naar verwacht kunnen we dit jaar een reguliere jaarvergadering houden. Fysiek, in het Dorpshuis in Annen om 20.00 uur. De looptraining komt die avond te vervallen. We verwachten iedereen, al leert de ervaring dat niet alle leden een dergelijke vergadering bijwonen. Om een inschatting te hebben van het aantal bezoekers, vraagt het bestuur alle leden om vóór 1 maart 2022 aan te geven wel, of geen deel te willen nemen aan deze ALV. Na het kenbaar maken van interesse zullen de benodigde documenten (vanuit duurzaamheidsoogpunt) via email naar deze deelnemers worden gestuurd.

Aanmelden kan tot 1 maart bij óf een bestuurslid óf via info@hunzerunners.net.

Scroll naar boven