Van de bestuurstafel..

Hoewel we nog steeds/opnieuw midden in Corona-tijd zitten kwam het bestuur onlangs weer bijeen. Een aantal zaken willen we graag met jullie delen.

Communicatie Hunzerunners
Een tijdlang verrichtte Jelle Elzinga op vrijwillige basis een aantal werkzaamheden op het gebied van met name het beheer van onze website. Dit ook tot ieders tevredenheid. We merken echter dat
communicatie via social media ook voor onze leden belangrijk is en dat vereist toch iets meer dan je van ene vrijwilliger mag vragen. Reden om een oude bekende (Klaske) van ons te vragen zich
hiermee bezig te gaan houden. Klaske heeft een eigen onderneming op dat gebied (SPEMM Business Support) en zij zal de communicatie op social media voor ons verzorgen. Het bestuur zal op gepaste wijze Jelle
bedanken voor zijn werkzaamheden.

Bij deze ook het verzoek aan leden om, als ze dat nog niet zijn, zich aan te melden bij de Whatsapp-app van de Hunzerunners. Ook in dit kader het verzoek aan de leden om eens na te denken, en aan ons te ventileren, wat jullie aan informatie op de website missen nu. Hoewel er momenteel niet veel hardloopevenementen zijn kunnen we ons voorstellen dat we informatie over dergelijk ‘loopjes’ in de regio op de website delen.

Trainingen vrijdagochtend
Met de trainingen op vrijdagochtend probeerden we een nieuwe doelgroep aan te boren. Helaas hebben we moeten constateren dat dit niet gelukt is. Het aantal deelnemers bleef beperkt, op goede dagen nog geen handvol, en dat is reden om per direct (dus 1 oktober) hiermee te stoppen.

Opzeggen lidmaatschap
We hebben natuurlijk liever dat je lid blijft maar mocht je van plan zijn om je lidmaatschap op te zeggen doe dat dan voor 1 november (email: info@hunzerunners.net).

Rabo-clubsupport
Ook dit jaar willen we weer deelnemen aan deze sponsoractie van de Rabobank. Leden van deze bankinstelling kunnen stemmen uitbrengen op verenigingen. Hoe meer stemmen je als vereniging krijgt, hoe meer geld je op je bankrekening tegemoet kunt zien. Dit jaar willen we een
tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van trainingsmateriaal.
Op de website www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/deelnemers kun je vanaf 5 oktober je stem uitbrengen. Laat deze kans op ‘gratis geld’ voor je club niet voorbijgaan.

Vervanging bestuursleden
Zoals al eerder bekend gemaakt is stoppen zowel Ina (voorzitter en sponsorcommissie) en Clara (penningmeester) met deze werkzaamheden voor de club. Tot op heden meldden zich geen leden om deze vacatures op te vangen. Daar maken we ons toch nogal wat zorgen over, als vereniging
kunnen we nu eenmaal niet zonder bestuur. We zijn een kleine en financieel gezonde vereniging, en erg veel tijd kost een dergelijke bestuursfunctie nu ook weer niet. Denk er over na, bespreek dit eens
met collega-leden en meld het bij ons als je interesse hebt.