Agenda ALV 2023

Leden van de Hunzerunners zijn van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 14 februari – de training vervalt – om 19:30 uur in het Dorpshuis Annen.

Op de agenda staat het volgende:

 1. Opening en Welkom;
 2. Vaststellen agenda;
 3. Terugblik 2022
 4. Notulen A.L.V. 2022
 5. Bestuursfuncties:
  a. Afgetreden is: secretaris Klaas Olijve
  b. Evelyne Salari heeft vanaf december 2022 deze functie tijdelijk op haar
  genomen. Het bestuur stelt voor om Evelyne te benoemen tot secretaris
  van de Hunzerunners. Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 uur voor
  aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter.
 6. Jaarrekening 2022
 7. Bevindingen kascommissie 2022
 8. Begroting 2023
 9. Vaststellen contributie 2023
 10. Sponsoring
 11. Verslag trainers
 12. Mededelingen activiteiten commissie
 13. Nieuwe plannen van de vereniging vaststellen:
   Beginnerscursus in het najaar starten
   Informatie over wedstrijdloopjes in de omgeving per WhatsApp naar leden sturen.
 14. Rondvraag

Pauze

 1. Martin Speelman van Run2Day Assen biedt de mogelijkheid om clubkleding (shirts met korte of lange mouwen, jacks en singles) te passen en te bestellen.
 2. Sluiting

Het Bestuur van Hunzerunners rekent op ieders komst, tot de 14e!

Scroll naar boven