Stukken en uitnodiging voor de ALV 9 maart 2021

Zoals aangegeven houden we dit jaar, voor het eerst in de geschiedenis van de Hunzerunners, een digitale Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats op 9 maart aanstaande, om 20.00 uur. Digitaal, niet omdat we dat zo graag willen maar omdat de huidige situatie ons daartoe dwingt. Want hoezeer wij ook, net als jullie, snakken naar een avondje hardlopen met gelijkgestemden, een Nieuwjaarsbijeenkomst en een jaarvergadering inclusief vanzelfsprekend  de gezellige nazit,.. het is voor nu niet anders. We houden geduld, én moed.

Omdat de ALV via Teams gaat plaatsvinden, riepen wij op tot aanmelding vooraf. Dit was mogelijk tot 27 februari j.l. en twaalf leden meldden zich aan. De vergaderstukken hebben diegenen inmiddels in de digitale postbus gekregen en later deze week volgt ook de Teams-uitnodiging.

Tot 9 maart!

Namens het bestuur, Klaas Olijve