Niet van de bestuurstafel..

In het recente verleden organiseerden we snel na de jaarwisseling een bijeenkomst om elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Hoewel wat laat wenst het bestuur jullie allemaal een uitstekend -maar bovenal gezond- 2021 toe.

Afgelopen woensdag wilden we als bestuur weer bijeenkomen, niet dat er nu erg veel spannende zaken te bespreken waren maar ondanks de Covid-19 pandemie moet er af en toe toch nog wel wat overleg plaatsvinden. Plotsklaps gooide premier Mark Rutte roet in het eten door per direct bezoeken met meer dan 1 persoon te verbieden. Als klap op de vuurpijl kondigde hij eveneens een avondklok aan.

Een van de belangrijk agendapunten was de Algemene ledenvergadering (ALV) van 2021. We reserveerden het Dorpshuis al voor 9 maart a.s. maar zaken als invulling van de agenda, uitnodigen spreker, etc. moesten nog binnen het bestuur besproken worden. Verlenging van de nu ingezette, zware,  maatregelen tot bijvoorbeeld medio maart zou echter kunnen betekenen dat het houden van een  ALV zoals we dat normaal doen helemaal niet mogelijk is en dat we moeten werken met Teams of Zoom. Daar hebben veel mensen al de nodige ervaring mee maar het blijft toch behelpen.

Voorlopig gaan we nog uit van een ALV op 9 maart a.s., aanvang 20.00 uur. De agenda en het verslag van over de ALV 2020 ontvangen jullie later. Reserveer deze datum alvast!!

Namens het Hunzerunners bestuur, Klaas Olijve