Hunzerunners in de media

Een vereniging kan niet zonder leden. “Een waarheid als een koe”, zie ik jullie bijna denken. Zoals de meeste clichés klopt ook deze als de bekende zwerende vinger. Al tijdens de laatste algemene ledenvergadering was er aandacht voor dit onderwerp, dit leidde vanzelfsprekend niet tot pasklare antwoorden en oplossingen. Wel realiseren we ons als bestuur dat we moeten proberen nieuwe leden te trekken. We zijn van plan om -weer- een beginnersgroep te gaan starten maar daar hebben we vanzelfsprekend liefhebbers voor nodig.

We kiezen ervoor om deze potentiële hardlopers op twee manieren proberen te bereiken. In de eerste plaats hebben we op korte termijn een afspraak met een journalist van een plaatselijke krant voor een ‘advertorial’.  Daarin proberen we de voordelen van het bewegen in het algemeen en hardlopen in het bijzonder nogmaals voor het daglicht te brengen. Met name in een tijd als deze (Covid) zou dit mensen toch moeten ‘bewegen tot bewegen’.  Bij een dergelijke tekst hoort natuurlijk een foto en binnenkort zal er voorafgaand aan een training een foto geschoten worden.

Voor de tweede pijler doen we een beroep op onze leden en vragen we jullie om in je netwerk de belangstelling voor het hardlopen in clubverband aan te wakkeren. Mond-op-mond-reclame is nog altijd de meest effectieve vorm van reclame maken.  Dus bij deze het verzoek om hier werk van te maken. 

Op deze wijze proberen we om in elk geval één beginnersgroep te kunnen starten terwijl we daarnaast natuurlijk ook leden willen verwelkomen die al hardlopen maar geen lid zijn van een hardloopgroep. Wordt vervolgd dus.

Vriendelijke groet namens het bestuur, Klaas Olijve

Scroll naar boven