Rechts lopen met de groep

In het kader van veiligheid is er al jaren een discussie over het links of rechts lopen tijdens het trainen. Bijna 4 jaar geleden hebben de toenmalige trainers democratisch besloten tijdens de trainingen links te gaan lopen met de groep. Op basis van voortschreidend inzicht en met onze nieuwe trainers is na een interessante discussie besloten vanaf heden RECHTS te gaan lopen met de groep.

De beweegredenen: 

  • We gedragen ons als groep gelijk als een (langzaam rijdend) voertuig in het verkeer.
  • Onze gemiddelde snelheid is nagenoeg gelijk aan een gemiddelde groep fietsers
  • We mogen van de medeweggebruikers verwachten dat ze rekening houden met de andere weggebruikers en anticiperen.
  • Links lopen dwingt de tegemoetkomende voertuigen vaart te minderen of te stoppen en stimuleert lopers in het felle licht in de berm te duiken (met blessures als gevolg)

Uiteraard is het aan de trainer om in voorkomende gevallen anders te besluiten (denk aan oversteken of een bocht naar links)

Namens de trainers Leonie, Henny, Bas, Ina, Clara, Luigi, Theo, Robert, Derk Jan en Hink

Uit de "Proloop"; een trainers vakblad

Ploeg VEC