Hunzerunners Loopgroep Annen stelt zich ten doel mensen in Annen en omgeving in beweging te krijgen. Hunzerunners traint in groepsverband en is een sociale vereniging van lopers voor lopers.

Visie....waar gaan we voor

De bereloop op Terschelling

Hunzerunners Loopgroep Annen stimuleert een gezonde levensstijl, werkt aan een betere conditie en draagt bij aan psychisch welbevinden van haar leden.

Persoonlijke benadering:
Sociale samenhang:
Hunzerunners is een sociale vereniging voor individuele sporters die in groepsverband willen trainen. Zij stimuleert de sociale interactie, ongeacht niveau en motivatie. Verschillende niveaugroepen, een interactieve website, een eigen kledinglijn en merchandising, het organiseren en stimuleren van deelname aan (verenigings-)activiteiten en het betrekken van de leden bij het ontwikkelen van de vereniging zijn verbindende factoren van ons succes.

 

Wat maakt ons succesvol....

Simon Vroemen Loop; v.l.n.r. Ina Boer, ?, ?

* Een compleet en goed toegerust bestuur
* Voldoende gemotiveerde en opgeleide trainers
* Een goed toegeruste en proactieve Activiteitencommissie  

Het bestuur is voorwaardenscheppend voor het bestaansrecht van de vereniging: het bestuur stuurt de trainers en AC aan vanuit de missie en visie en

* heeft een sluitende begroting
* faciliteert trainers en activiteitencommissie.
* reageert op ontwikkelingen in de atletiekmarkt

De trainers hanteren enkele gedragsregels.

* Kennen de lopers in hun groep bij naam
* Hebben tijdens de training met iedere loper persoonlijk contact

* Informeren naar de loper(s) in geval van blessure en ziekte

De Activiteitencommissie hanteert enkele basisuitgangspunten:

* Maakt de activiteiten toegankelijk voor alle leden.
* Organiseert de activiteiten binnen het gestelde budget
* Inviteert alle sponsoren bij haar activiteiten
* Stelt een jaarplanning op en stemt deze af met het bestuur.