Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de aandacht die wij aan het opzetten en beheren van deze website besteden, kan het voorkomen dat de website inhoudelijk onjuistheden of onvolledigheden bevat.

Hunzerunners Loopgroep Annen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten op deze website dan wel voor eventuele gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of eventuele gelinkte websites van derden.

Ook voor de gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website draagt Hunzerunners Loopgroep Annen geen aansprakelijkheid.

Wanneer onjuistheden of onvolledigheden worden gesignaleerd, verzoeken wij die per omgaande te melden aan webmaster@hunzerunners.net.

Wijzigingen

Hunzerunners Loopgroep Annen behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder melding vooraf, de inhoud van de website naar eigen inzicht te wijzigen.

Rechten

Gebruikers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website dan wel aan via links op deze website verkregen informatie.