Bestuur, statuten, huishoudelijk reglement

Het dagelijks bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter Wim Dannenberg

Secretaris Klaske Halmingh

Penningmeester Clara Klinkers

 

Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement van onze vereniging zijn door leden (desgewenst) op te vragen bij de secretaris. Stuur daarvoor een e-mail naar info@hunzerunners.net

Ploeg VEC