20 January 2015 12:02 Leeftijd: 4 Jaren

Alvast noteren: Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 3 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Er is die avond geen training.


ALV
Geen training
De ALV is er voor de leden en we hechten er waarde aan dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. Daarom wordt er op de avond van de ALV geen training gegeven.

Tijdstip en locatie
De ALV begint 3 maart om 20.00 uur en wordt gehouden in het Dorpshuis in de Sporthal in Annen. De agenda is op dit moment nog niet vastgesteld, die volgt later.


Ploeg VEC