24 January 2017 06:18 Leeftijd: 2 Jaren

Alvast noteren: ALV

Op dinsdag 28 februari wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.


Tijdens de vergadering wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, vooruit gekeken naar het komende seizoen en worden zaken als de hoogte van de contributie vastgesteld.

Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Daarom gaan op de avond van de Algemene Ledenvergadering de trainingen niet door.